Propozice

ROZPIS ZÁVODU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CYKLOKROSU 2022

PRO KATEGORIE MUŽI A ŽENY KOLÍN – sobota 8.ledna 2022

 

Pořadatel: Z&S Apache Team, z.s.

Termín konání: sobota 8.ledna 2022

Místo konání: Kolín, Lesopark Borky

Ředitel závodu: Jan Slavíček, mobil: + 420 777 722710, e-mail: slavicek@cyclingagency.cz

Sekretář závodu: Martina Slavíčková, mobil: + 420 777 830732, e-mail: slavickova@cyclingagency.cz

Osoba odpovědná za trať závodu: Martin Řehák, mobil: + 420 728 775183, e-mail: rehak@cyclingagency.cz

Hlavní rozhodčí: bude delegován ČSC

Členové sboru rozhodčích: budou delegováni ČSC, všichni CZE

Kancelář závodu: Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín – Borky, Brankovická 979

Podmínka účasti:

M-ČR pro rok 2022 se mohou zúčastnit všichni závodníci kategorií Muži Elite/U23, Ženy Elite/U23 výhradně s českou státní příslušností a licencí platnou pro rok 2022. Licence musí obsahovat UCI ID.

Kategorie:

  • Muži Elite/U23 ročník narození 2003 a starší
  • Ženy Elite/U23 ročník narození 2003 a starší

Přihlášky:

Přihlášky se provádí elektronicky na internetových stránkách http://www.cyklokros.cz/prihlasky/.

V přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, název týmu, kategorie a UCI ID. Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Platbu je možné provést on-line platební kartou. Termín uzávěrky přihlášek dne 5.1.2022 (do 12:00hodin), zároveň s přihlášením musí být provedena platba.

Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek bude považován za nepřihlášeného a ve startovní listině nebude uveden.

Závodník, který se v uvedeném termínu na internetových stránkách k danému závodu nepřihlásí, se může výjimečně přihlásit v kanceláři závodu pouze po úhradě pokuty odpovídající výši startovného pro příslušnou kategorii.

Přihlásit v kanceláři závodu se může pouze do termínu uzávěrky výdeje startovních čísel. Dodatečné přihlášení v kanceláři závodu bude umožněno pouze v případě, nebudou-li vyhlášena epidemiologická opatření.

Startovné:

Přihlášení předem elektronickou formou:muži, ženy 300,- Kč

Přihlášení na místě (startovné + pokuta):muži, ženy 600,- Kč

Startovní čísla:

Budou vydávány v kanceláři závodu od 10:00 hod.

Výdej startovních čísel bude

  • pro kategorii ŽENY nejpozději do 11:30 hodin
  • pro kategorii MUŽI nejpozději do 13:00 hodin

Program:

Starty jednotlivých závodů Mistrovství ČR Muži a Ženy jsou stanoveny takto:

  • ŽENY 12:30 hodin
  • MUŽI 14:00 hodin

POZNÁMKA:

Časy startu se mohou změnit dle požadavku České televize. Časy výdeje startovních čísel a startu závodu je nutné ověřit před dnem pořádání závodu na stránkách Českého cyklokrosu www.cyklokros.cz

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel UCI a ustanovení tohoto rozpisu. V případěporušení pravidel budou uplatněny sankce dle předpisů trestů UCI pro kategoriimuži a ženy. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí zaškody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právopřípadných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Řazení závodníků na startu:

1) obhájce titulu M-ČR

2) podle aktuální celkové Individuální klasifikace UCI

3) podle konečné celkové Individuální klasifikace Českého poháru TOI TOI CUP2021

4) ostatní závodníci, kteří nefigurují ve výše uvedených klasifikací – jejich pořadíbude stanoveno podle času došlých přihlášek.

Délka tratě: 3400 metrů – viz plánek tratě

Depo: zdvojené – viz plánek tratě

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků bude provedeno v prostoru cíle ihned po skončení každého závodu Mistrovství ČR. První 3 závodníci příslušné kategorie se dostaví v uvedeném pořadí na vyhlášení nejpozději do 5 minut po projetí prvního závodníkajejich kategorie cílem. Pořadatel může uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků. Nepřevezme-li závodník/závodnice cenu za umístění na slavnostním vyhlášení výsledků, propadají ceny ve prospěch pořadatele.

Ceny:

Ceny za výsledky v závodech mistrovství České republiky v cyklokrosu 2022 pro kategorie Muži Elite a Ženy jsou uvedeny v tabulce.

Ceny jsou uvedeny v CZK a budou také v CZK vypláceny. Ceny budou vypláceny v kanceláři závodu 10 minut po vyhlášení výsledků příslušné kategorie.

UMÍSTĚNÍ Muži Elite / Ženy Elite
1 8 000
2 4 100
3 2 700
4 2 200
5 2 000
6 1 800
7 1 700
8 1 600
9 1 500
10 1 400
11 1 300
12 1 200
13 1 100
14 900
15 800
16 600
17 600
18 600
19 600
20 600

CELKEM 35 300 Kč

Bodové hodnocení:

Mistrovství ČR pro individuální klasifikaci UCI jednotlivců ME a WE

Pořadí Body Pořadí Body
1 100 6 20
2 60 7 15
3 40 8 10
4 30 9 5
5 25 10 3

 

Dopingová kontrola: Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín – Borky, Brankovická 979, viz plánek

Šatny, sprchy: Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín – Borky, Brankovická 979, viz plánek

Zdravotní zajištění: Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 126 – MUDr. Jan Balík, tel:Nemocnice: Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 126, 280 02 Kolín, tel.: +420 321 756 111

Parkování: Kolín – Borky, Brankovická ulice, viz plánek

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Schválil: za Komisí cyklokrosu ČSC Jiří Šťastný dne 17.8.

Pozpis závodu ke stažení .pdf

Rozpis seriálu Toi Toi Cup 2021