Propozice

 

ROZPIS ZÁVODU 1. závod TOI TOI CUP 2023

Mezinárodní závod UCI C2 pro kategorie MUŽI ELITE+U23, ŽENY ELITE+JUNIORKY A JUNIOŘI

Národní závod TOI TOI CUP 2022 pro kategorie ŽÁCI, ŽÁKYNĚ, KADETI, KADETKY

KOLÍN – čtvtek 28. září 2023

 

Pořadatel: Z&S Apache Team, z.s.

Termín konání: čtvrtek 28. září 2023

Místo konání: Kolín, Lesopark Borky

Ředitel závodu: Jan Slavíček, mobil: + 420 777 722710, e-mail: slavicek@cyclingagency.cz

Sekretář závodu: Martina Slavíčková, mobil: + 420 777 830732, e-mail: slavickova@cyclingagency.cz

Osoba odpovědná za trať závodu: Martin Řehák, mobil: + 420 728 775183, e-mail: rehak@cyclingagency.cz

Hlavní rozhodčí: Delegován ČSC

Členové sboru rozhodčích: Budou delegování ČSC

Přihlášky:

Přihlášky se provádí ke každému závodu samostatně elektronickou formou na internetových stránkách http://www.cyklokros.cz/prihlasky/. V přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, název týmu, kategorie a UCI ID. Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Termín uzávěrky přihlášek 26. 9. 2023 do 9:00 hod. Platbu je možné provést on-line platební kartou. Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek, bude považován za nepřihlášeného a ve startovní listině nebude uveden.

Dodatečné přihlášení v kanceláři závodu nebude možné.

Podmínka účasti:

Každý závodník musí mít vydanou platnou licenci své národní federace pro rok 2023

Startovné:

Dle rozpisu soutěže TOI TOI CUP 2023
 
Kancelář závodu: Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín – Borky, Brankovická 979
 
Startovní čísla:

Budou vydávána v kanceláři závodu ve středu 27. 9. 2023 so 16:00 do 17:00 a ve čtvrtek 28. 9. 2023 od 8:00 hodin.

Výdej startovních čísel bude dle kategorií nejpozdeji do:

STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁKYNĚ do 08:30 hodin
STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI do 09:00 hodin
KADETKY A KADETI do 09:30 hodin
JUNIOŘI do 10:30 hodin
ŽENY do 12:00 hodin
MUŽI do 13:15 hodin
 
Program:
 
Den před závodem  
14:30 - 16:00 oficiální trénink na trati závodu
V den závodu  
08:30 - 09:00 oficiální trénink na trati závodu
09:10 STARŠÍ ŽÁKYNĚ a MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (společný start na 20´, samostatné hodnocení každé kategorie)
09:50 STARŠÍ ŽÁCI a MLADŠÍ ŽÁCI (společný start na 20´ a samostatné hodnocení každé kategorie)
10:30 KADETKY (samostatný start na 30´)
11:20 KADETI (samostatný start na 30´)
12:10 JUNIOŘI (samostatný start na 40´)
12:55 - 13:20 vyhlášení vítězů závodu v pořadí ŽÁCI, ŽÁKYNĚ, KADETKY, KADETI a JUNIOŘI
12:55 - 13:15 oficiální trénink na trati závodu
13:25 ŽENY (samostatný start na 45´)
14:30 MUŽI (samostatný start na 60´)
15:40 - 15:50 vyhlášení vítězů závodu v prořadí ŽENY a MUŽI

 

Poznámka:

Časy startu se mohou změnit dle požadavku České televize. Časy výdeje startovních čísel a startu závodu je nutné ověřit před dnem pořádání závodu na stránkách Českého cyklokrosu www.cyklokros.cz

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel UCI pro kategorie muži Elite +U23, ženy Elite a junioři, podle pravidel ČSC pro kategorie žáci, žákyně, kadeti a kadetky, rozpisu pohárové soutěže TOI TOI CUP 2023 a ustanovení tohoto rozpisu. V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce dle předpisů trestů UCI pro kategorii Muži ELITE + U23, Ženy a  junioři, pro ostatní kategorie podle pravidel ČSC. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Délka tratě: 3400 metrů – viz plánek tratě
 
Depo: zdvojené – viz plánek tratě
 
Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků bude provedeno v prostoru cíle dle časového programu (viz. výše)

Ceny:

Dle rozpisu TOI TOI CUP 2023
 
Dopingová kontrola: Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín – Borky, Brankovická 979, viz plánek
 
Šatny, sprchy: Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín – Borky, Brankovická 979, viz plánek
 
Zdravotní zajištění: Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 126, 280 02 Kolín, tel.: +420 321 756 111 - MUDr. Jan Balík
 
Parkování: Diváci parkoviště u zimního stadionu. Týmová stání na základě povinné rezervace týmového stání v ulici Brankovická. Obytné vozy na základě povinné rezervace na parkovišti u městské haly v Borkách. Odkaz na rezervaci týmového stání: https://forms.gle/iLrtQufMv4LMpQXT7
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje
 
 
Rozpis TOI TOI CUP 2023 ke stažení:
 
CZ: http://www.cyklokros.cz/data/web/docs/rozpis-toi-toi-cup-cyklokros-2023.pdf
 
EN: http://www.cyklokros.cz/data/web/docs/rozpis-toi-toi-cup-cyklokros-2023-aj.pdf